KVKK Bilgilendirme Metni

“Kişisel Verilerin Korunması” İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca e-mail atılması suretiyle elde edilen Kişisel Veriler, yalnızca firmamızın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar ile bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin şirketimizin ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amaçlarıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-mail ve cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler mail sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanunun “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hükümlerine istinaden işlenmektedir. Şirketimize tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu Kişisel Veriler ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde iletilen ve elde edilen Kişisel Veriler, ürün veya hizmet alan kişi ve tedarikçiler ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir.